Titel:
Filnavn:
Rettet den:
Rettet af:
Bookmark:
Navigation:
Vis detaljer

Anlæg

Et anlæg til træfyring består af to hovedkomponenter - lageret til brændsel og selve kedelanlægget. Disse hovedkomponenter er noget anderledes end i fyringsanlæg til brændsler som olie eller gas. For at man kan opnå et godt og velfungerende anlæg, er det derfor nødvendigt at følge visse anvisninger og bruge erfaringer fra andre anlæg positivt.

Afsnittene under denne overskrift indeholder information om typer, indretning, placering af brændselslageret samt om kedeltyper og valg af kedelanlæg. Desuden er der oplysninger om kravene til pasning og vedligeholdelse af anlægget og endelig er der et kort afsnit om rammebetingelserne, dvs. love, regler tilladelser og tilskudsmuligheder for træfyrede kedelanlæg.