Titel:
Filnavn:
Rettet den:
Rettet af:
Bookmark:
Navigation:
Vis detaljer

Økonomiske fordele ved træfyring

Konkurrencedygtige priser
Opvarmning med træbrændsler kan være økonomisk konkurrencedygtigt, da træbrændsler er betydeligt billigere end de fossile brændsler. Figur 1 viser prisrelationen mellem en række brændsler til opvarmningsformål. Prisforskellen oppebæres af en bred politisk vilje til (og behov for) at afgiftsbelægge de fossile energikilder.


Figur 1. Prisrelationen mellem en række brændsler til opvarmningsformål, dk-TEKNIK, 2002.

Den positive prisrelation for brændslet modsvares af, at investeringen i træfyringsanlæg ofte er betydeligt højere end i anlæg til olie- eller gasfyring. Dette fremgår af Tabel 1, der sammenligner omkostningerne for sammenlignelige størrelser fyringsanlæg med forskellige brændsler. Tallene baserer sig på danske priser i foråret 2002 og gælder for et anlæg på 120 kW med en årlig varmeproduktion på 384.000 kWh. Den højere investering i træfyrede anlæg kan dog som oftest hurtigt tjenes ind på grund af den lave brændselspris.

 TræpillerFyringsgasolie
  Kedelanlæg (kr)360.000150.000
  Installation (kr)50.25020.250
  Bygningsarbejder (kr)75.00050.250
Samlet investering (kr)485.250220.500
Kapitalomkostninger (kr/år)40.50018.000
  Brændselsomkostning (kr/år)131.100244.100
  Elektricitet (kr/år)4.1002.000
Forbrugsomkostning (kr/år)135.250246.150
  Reparationsomkostning (kr/år)4.5001.950
  Personaleomkostninger (kr/år)15.6006.350
  Skorstensfejning (kr/år)1.9001.500
Drift og vedligehold (kr/år)21.9509.800
Samlede årlige omkostninger (kr)197.700273.950
Samlede omkostninger (kr/MWh)515713

Tabel 1. Sammenligning af økonomiske nøgletal for fyringsanlæg til olie og træpiller, dk-TEKNIK.

Specielt for anlæg til opvarmning af større bygninger med et højt varmebehov er investeringen per installeret effektenhed lav. Denne type anlæg kan derfor ofte konkurrere prismæssigt med fjernvarmeanlæg, da disse kræver investering i både kedelbygning og et relativt dyrt fjernvarmenet. Forholdet er illustreret i Figur 2, der bygger på en østrigsk undersøgelse.

Figur 2. Specifikke investeringsomkostninger for biomassefyrede varmeanlæg.

Markedet vokser
Opvarmning af bygninger repræsenterer et meget stort energimarked. I en række europæiske lande som Østrig, Frankrig, Tyskland, Sverige og Danmark har brugen af træbrændsler i dette marked udviklet sig hurtigt i de seneste år. Figur 3 viser udviklingen i antallet af biobrændselsfyrede anlæg til opvarmning i Danmark.

Figur 3. Antal træpillefyrede anlæg til opvarmning i Danmark. Energistyrelsen og dk-TEKNIK.