Titel:
Filnavn:
Rettet den:
Rettet af:
Bookmark:
Navigation:
Vis detaljer

HVORFOR TRÆFYRING?

Mange forhold taler for at overveje træfyring som varmekilde i store bygninger. Træfyring er en miljøvenlig og teknologisk set veludviklet opvarmningsform, der samtidigt sparer på jordens ikke fornyelige ressourcer. Desuden er træfyring økonomisk set ofte en attraktiv løsning. Eftersom træbrændsler er en indenlandsk ressource, giver træfyring en høj forsyningssikkerhed og en god prisstabilitet. Afsnittene herunder uddyber fordelene ved træfyring.