Titel:
Filnavn:
Rettet den:
Rettet af:
Bookmark:
Navigation:
Vis detaljer

Eksempel på opgave udført af FORCE Technology for en kommuneEn kommune på Bornholm overvejede i forbindelse med renovering af varmesystemet og det aldrende oliefyrede kedelanlæg i kommunens tekniske forvaltning om det skulle være muligt at opnå en besparelse ved at skifte brændsel fra olie til træpiller.Den indledende vurdering fra FORCE Technology viste, at der med de givne forudsætninger ville være meget fin økonomi i at skifte kedelanlægget ud. Skitseprojektet viste, at den forventede investering på knapt en halv million kroner ville være tjent hjem på omkring fem år.Kommunen besluttede på dette grundlag at gå videre med sagen og lade FORCE Technology være rådgiver på opgaven om at opføre et 120 kW træpillefyret anlæg samt renovere varmeanlægget.Træpilleanlægget er nu opført og blev idriftsat sent i 2001. Kommunen forventer at kunne halvere brændselsudgiften til bygningerne.