Titel:
Filnavn:
Rettet den:
Rettet af:
Bookmark:
Navigation:
Vis detaljer

FORCE Technologys kompetencer inden for biobrændselsanlæg


FORCE Technology har stor erfaring med alle tekniske, økonomiske og miljømæssige aspekter af biobrændselsanlæg. Vi håber, denne erfaring kan komme dig til gode.
 

Vi er eksperter indenfor de indledende vurderinger såsom skitseprojekter med lønsomhedsstudier og dimensionering og udlægning af biobrændselskedlen. Disse vurderinger er essentielle som beslutningsgrundlag for at opføre en biobrændselskedel.


Vores viden er bl.a. genereret gennem vores virke i Videncenter for Halm- og Flisfyring, hvor vi gennem 15 år har hjulpet i hundredevis af fjernvarmeværker, virksomheder, institutioner og andre organisationer frem til et reelt beslutningsgrundlag.Det webbaserede beregningsværktøj som du finder på vores hjemmeside er et eksempel på hvorledes de indledende beregninger kan foretages.

Parallelt med skitseprojekterne har også de løbende rådgivningssager om løsning af opståede problemer for biobrændselsanlæg i alle størrelser styrket vores dybe indsigt i biobrændselsanlæg.
 
Ud over de indledende øvelser har FORCE Technology stor erfaring, når det kommer til de mere konkrete dele af at opføre biobrændselsanlæg. Vi har fra både indland og udland årelang erfaring med projekterings- og rådgivningsopgaver på såvel store som små anlæg til fyring med bl.a. træpiller, skovflis og halm. FORCE Technology har således været bygherrerådgiver på den nyeste blok på det store flisfyrede industrielle kraftvarmeværk hos Junckers Industrier i Køge. Vi har projekteret flere fjernvarmekedelanlæg i perioden hvor udbygningen af de danske fjernvarmeværker stod på og på det seneste har især mindre anlæg til virksomheder, skoler og andre institutioner benyttet sig af vores rådgivning, som beskrevet i eksemplet herunder.  
foto: torben skøtt/biopress
 

Som rådgiver med erfaringer med varmeforsyning og fastbrændselsanlæg, kan FORCE Technology bl.a. foretage en detaljeret vurdering af varmebehovet og dimensionere anlægget samt gennemføre licitation, vælge leverandør, føre tilsyn og forestå afleveringsforretning. En rådgiver har et rådgiveransvar i modsætning til fx kedelleverandøren, hvis denne fungerer som entreprenør. En rådgiver giver større sikkerhed for at anlægget kommer til at hænge ordentligt sammen og fungere upåklageligt fra første færd. Med FORCE Technologys store ansvarlighed og ekspertise indenfor udlægning og opbygning af biobrændselsanlæg opnås desuden sikkerhed for, at et projekt ikke skæmmes af banale fejl.