Titel:
Filnavn:
Rettet den:
Rettet af:
Bookmark:
Navigation:
Vis detaljer

Estimering af økonomien

Ved vurdering af lønsomheden i et træfyringsanlæg og sammenligningen med anlæg til alternative brændsler er det nødvendigt at kende investeringen, de årlige omkostninger og den årlige besparelse. En hjælp til vurdering af de forskellige punkter fås gennem dette beregningsværktøj. Her kan der ved indtastning af en række nøgletal fås en gratis indledende beregning af økonomien i et træfyret varmeanlæg.

Ifølge svenske erfaringer relaterer 20-25% af investeringen i et træfyringsanlæg (til en eksisterende bygning og uden nye varmeledninger i jord) sig til brændselslagring og intern brændselstransport. Det automatiske kedelanlæg med et simpelt røggasrensningssystem, styring og andet normalt tilbehør udgør omkring 50% af investeringen. Resten - omkring 30% - fordeler sig på skorsten, installationsarbejder, projektering, administration, tilsyn og tilladelser mv.

Hvis investeringen i et træfyret anlæg ses som alternativ til et oliefyret anlæg, man alligevel skulle have investeret i som et led i en renovering af et gammelt varmesystem, er det kun relevant at medtage merinvesteringen i træpilleanlægget i lønsomhedsberegningen.