Titel:
Filnavn:
Rettet den:
Rettet af:
Bookmark:
Navigation:
Vis detaljer

Estimering af el- og brændselsbehov

Det er meget væsentligt tidligt i planlægningsprocessen at opstille et retvisende billede af bygningens varmebehov, der bruges som grundlag for dimensionering af kedelanlægget. En korrekt bestemmelse heraf er derfor afgørende for en god økonomi og en tilfredsstillende teknisk funktion af anlægget.

Hvis træfyret skal erstatte et eksisterende varmeanlæg i en eksisterende bygning, er tal for det tidligere brændselsforbrug den bedste basis for at beregne det fremtidige brændselsbehov og effektbehovet for det nye anlæg (hvilket sjældent er det samme som effekten på det eksisterende anlæg). Det nye effektbehov kan beregnes ud fra varmebehovet (årligt olie-/gasforbrug gange en antaget årsvirkningsgrad for kedlen) ved at dividere det med antallet af ækvivalente fuldlasttimer for det nye anlæg under hensyntagen til klima og hvordan bygningen bruges.

Hvis træfyret skal etableres til forsyning af en ny bygning, kan varme- og effektbehovet beregnes ud fra data for bygningens overfladeareal, isoleringsstandard og behov for varmt vand. Til en begyndelse kan behovet også estimeres ud fra standarder og nøgletal, der dog kan være forældede eller give et unøjagtigt billede.