Titel:
Filnavn:
Rettet den:
Rettet af:
Bookmark:
Navigation:
Vis detaljer

Disponibel plads - tilpasset planlægning

Et fyringsanlæg til træbrændsler kræver noget mere plads til kedelanlæg og brændselslager end det er tilfældet for anlæg til olie/gas. Desuden kræves adgangsforhold til levering af brændsel. Hvis der for en given bygning kun er lidt plads til rådighed, er et biobrændselsanlæg muligvis ikke et egnet valg. Det er en betydelig fordel, hvis projektet er i et tilstrækkeligt tidligt planlægningsstade til at planlægningen kan tilpasses. God kommunikation mellem arkitekten og den tekniske planlægger er vigtig.