Titel:
Filnavn:
Rettet den:
Rettet af:
Bookmark:
Navigation:
Vis detaljer

Generelle problemområder

Nutidige træfyringsanlæg fungerer lige så godt som anlæg til olie- eller gasfyring. Den største forskel er, at denne type anlæg er mindre udbredte. For at kunne gennemføre et succesfuldt projekt og undgå, at skepsis overfor ny teknologi bliver en barriere for succesen, er det derfor vigtigt, at relevante nøglepersoner modtager detaljeret information om projektet og teknologien.

Relevante personer omfatter i denne sammenhæng anlægsejer/investor, potentielle brugere af bygningen, naboer og alle berørte offentlige instanser. At gennemføre et projekt med at installere et træfyringsanlæg i et samfund, der ikke kender til teknologien, er bestemt ikke nogen let opgave og kræver en betydelig kommunikationsindsats. Men det er til gengæld en lønsom øvelse, fordi det er på denne måde, bygninger skal opvarmes i fremtiden. At være foregangsmand på dette område vil give bonus i fremtiden.