Titel:
Filnavn:
Rettet den:
Rettet af:
Bookmark:
Navigation:
Vis detaljer

Tilgængelig brændselsforsyning

Selvom en stor mængde træbrændsler er tilgængelige i det meste af Europa, er træbrændselsforsyningen i mange lande endnu ikke organiseret. Anderledes er det i Danmark, hvor markedet for både træflis og træpiller er udviklet gennem længere tid. I Danmark opleves dog udsving i forsyningen med nogle typer træbrændsler, når markedet udvikler sig trinvis.

Træbrændsler er tilgængelige fra træforarbejdende industrier, der fremstiller restprodukter af tørt træ, såsom flis, smuld eller slibestøv eller fra skovejere eller skovforvaltere, der flishugger tyndingstræ når det er tørret. En række aktører på markedet, herunder maskinstationer tilbyder flisbrændsler. I Danmark har udviklingen indenfor udtagning af træ fra skoven og flishugning gennem de seneste år betydet en bedre tilgang til brændsler og lavere priser.

Fremkomsten af træpiller, der har en høj densitet og højt energiindhold og let kan transporteres over store afstande, har også forbedret forsyningssituationen betydeligt. Træpiller er bl.a. tilgængelige fra lokale grovvareselskaber, fra olie- og energiselskaberne samt direkte fra producenterne. Antallet af producenter og importører i Danmark er støt voksende.

Uanset hvilket brændsel, man vælger til et nyt biobrændselsanlæg, er det vigtigt i processen at vurdere og sikre muligheden for en sikker forsyning med træbrændsel af høj og konstant kvalitet.