Titel:
Filnavn:
Rettet den:
Rettet af:
Bookmark:
Navigation:
Vis detaljer

Vedligeholdelse af kedelanlæg

Den største forskel på at drive en moderne kedelanlæg til træbrændsel og en oliekedel er, at der løbende skal bortskaffes aske fra træfyret. Det er vigtigt på forhånd at finde frem til en person, der kan være ansvarlig for at håndtere aske og overvåge beholdningen af brændsel. Hvis der vælges et kedelanlæg, hvor røgrørene ikke automatisk renses for flyveaske, er en vis løbende arbejdsindsats med manuel rensning af kedlen nødvendig.