Titel:
Filnavn:
Rettet den:
Rettet af:
Bookmark:
Navigation:
Vis detaljer

ER ET TRÆFYRINGSANLÆG EN MULIGHED?

Den samlede proces fra den første idé til et færdigt installeret bioenergianlæg dækker mange forskellige aspekter. De samme aspekter kan - i forskellig form - vise sig i forskellige trin i processen. Dette gælder bl.a. for den økonomiske vurdering af projektet, der skal gennemføres både i begyndelsen og ved slutningen af anlægsprocessen. Et af de vigtigste trin i processen er en lønsomhedsundersøgelse, der klarlægger relevante problemområder på et tidligt tidspunkt i projektet.

I det følgende beskrives de vigtigste trin i en sådan lønsomhedsundersøgelse. De følgende afsnit giver flere oplysninger om hvilke detaljer, det er relevant at overveje i forbindelse med realisering af et træfyret opvarmningssystem.