Titel:
Filnavn:
Rettet den:
Rettet af:
Bookmark:
Navigation:
Vis detaljer

Valg af passende brændsel

Både træpiller og træflis har fordele og ulemper, der skal vurderes, når der vælges brændsel til anlægget. Den følgende vurdering gælder brug i anlæg til større bygninger.

Træflis
+ Kan tilvejebringes lokalt
+ Flisproduktion stimulerer lokal beskæftigelse og skovdrift
+ Billigere end træpiller
- Kræver mere lagerplads og dyrere transportsystem fra lager til kedel
- Høj og ensartet brændselskvalitet er vigtig, men svær at sikre
- Højere arbejdsindsats i forbindelse med drift og vedligehold af anlæg
- Fare for dårligt arbejdsmiljø pga. svampesporer i flislager


Træpiller
+ Ensartet, homogent brændsel - højere driftssikkerhed
+ Mindre lagerkapacitet nødvendig
+ Mindre arbejdsindsats i forbindelse med drift og vedligehold af anlæg
- Højere brændselspris
- Færre fordele for lokal økonomi


Én kubikmeter træpiller har fire-fem gange så højt et energiindhold som én kubikmeter lagret træflis, så behovet for lagerplads er betydeligt lavere. Nogle kedelanlæg på markedet kan håndtere både træpiller og tørt flis og har et elektronisk styresystem, der tilpasser forbrændingsparametrene til det benyttede brændsel. En sådan brændselsfleksibilitet kan være en nyttig og økonomisk, men kræver desuden, at brændselslageret og den interne brændselstransport også er indrettet til at kunne håndtere begge typer brændsel. For anlæg til større bygninger, vil det ofte være passende at vælge ét brændsel.