Titel:
Filnavn:
Rettet den:
Rettet af:
Bookmark:
Navigation:
Vis detaljer

VALG AF TRÆBRÆNDSEL

De to mest egnede træbrændsler til automatisk fyrede opvarmningssystemer i store bygninger eller virksomheder er træpiller og træflis af tørt træ.


Skovflis, savsmuld og frisk bark fra nåletræ samt træpiller (Foto: Flemming Rune/FSL).