Titel:
Filnavn:
Rettet den:
Rettet af:
Bookmark:
Navigation:
Vis detaljer

Beregn økonomien ved brug af biobrændsler!

Dette beregningsværktøj kan benyttes til at vurdere om det kan betale sig at bruge biobrændsler i varmeforsyningen. På baggrund af dine egne data kan værktøjet foretage en overslagsberegning på økonomien i at konvertere fra olie / gas / el til træpiller eller træflis.

Beregningsværktøjet kan regne på biobrændselsanlæg til større bygninger med et årligt varmeforbrug på ca. 100-2500 MWh/år eller ca. 360 - 9000 GJ/år. Det svarer til et olieforbrug på ca. 12.000 - 295.000 liter/år eller til et naturgasforbrug på ca. 10.000 - 250.000 m3/år. En biokedel, der passer til dette varmebehov er på mellem 50kW og 1MW.

Du kan enten anvende værktøjet til at foretage en beregning her og nu, eller til at sende dine oplysninger til eksperterne i dk-TEKNIK, der så vil kontakte dig.

Oplysningerne, du indtaster, behandles fortroligt og kommer kun dk-TEKNIK i hænde. Ønsker du at være helt anonym, kan du undlade at indtaste navn og adresse.
Kendenavn
Indtast venligst et kort kendenavn på den bygning, virksomhed, institution m.v., som sagen omhandler, og tryk "Næste".