Titel:
Filnavn:
Rettet den:
Rettet af:
Bookmark:
Navigation:
Vis detaljer

Beregn økonomien ved brug af biobrændsler!

På disse sider findes et beregningsværktøj, der frit kan benyttes til at vurdere om det kan betale sig at bruge biobrændsler i varmeforsyningen. På baggrund af dine egne data kan værktøjet give et overslag på økonomien i at konvertere fra olie / gas / el til træpiller eller træflis.


Denne service på FORCE Technologys hjemmeside er afløser for den bistand, som tidligere kunne leveres fra Videncenter for Halm- og Flisfyring. Ud over muligheden for at foretage beregninger findes der også generel information om biobrændselsanlæg og om at skifte til biobrændsler i varmeforsyningen. Det er målet, at denne information og beregningsværktøjet kan give dig specifik viden om dit fremtidige varmeforsyningsanlæg.


Beregningsværktøjet kan regne på biobrændselsanlæg til større bygninger som f.eks. skoler, virksomheder, institutioner o.lign. med et årligt varmeforbrug på ca. 100 - 2500 MWh/år eller ca. 360 - 9000 GJ/år. Det svarer til et olieforbrug på ca. 12.000 - 295.000 liter/år eller til et naturgasforbrug på ca. 10.000 - 250.000 m3/år. En biokedel, der passer til dette varmebehov er på mellem 50 kW og 1 MW.